ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو

6th National Conference & Festival of Environment

پوستر ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو

ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،شركت مهندسي ماه دانش عطران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو