شانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۸

شانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

The 16th National Day of the Engineer

پوستر شانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

شانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،انجمن خدمات مهندسي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.