پنجمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه، دی ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

Fifth International Conference on Management, Economics and Development

پوستر پنجمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

پنجمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه