چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه، خرداد ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

Forth International Conference on Management, Economics and Development

پوستر چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه