اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه، آبان ماه ۱۳۹۴

اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه

The first Conference on Management, Economics and Development

پوستر اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه

اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۴ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه