سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه، آبان ماه ۱۳۹۵

سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

Third International Conference on Management, Economics and Development

پوستر سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه