دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

Second International Conference on Management, Economics and Development

پوستر دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه