پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست، خرداد ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

The 5th National Conference on Environmental Engineering and Management

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی تجن،و مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست مازندآب در شهر قائم شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست