کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست، شهریور ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

National Conference on Environmental Engineering and Management

پوستر کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط  زیست

کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،مركز تحقيقات مهندسي محيط زيست مازند آب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست