دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست

The second National Conference on Engineering and Environmental Management

پوستر دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست

دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،مركز تحقيقات مهندسي محيط زيست مازندآب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست