سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست، خرداد ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

Third National Conference on Environmental Engineering and Management

پوستر سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،مركز تحقيقات مهندسي محيط زيست مازندآب موسسه آموزش عالی تجن در شهر قائم شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست