دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2016 با رویکرد بر E-Tourism، فروردین ماه ۱۳۹۵

دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2016 با رویکرد بر E-Tourism

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2016 با رویکرد بر E-Tourism

دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2016 با رویکرد بر E-Tourism در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ توسط دانشگاه اصفهان،پژوهشكده مديريت دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2016 با رویکرد بر E-Tourism مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2016 با رویکرد بر E-Tourism