دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC۲۰۱۶ با رویکرد بر E-Tourism، فروردین ماه ۱۳۹۵

دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC۲۰۱۶ با رویکرد بر E-Tourism

10th International E-Commerce Conference ECDC2016 with an approach to E-Tourism

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC۲۰۱۶ با رویکرد بر E-Tourism

دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC۲۰۱۶ با رویکرد بر E-Tourism در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ توسط دانشگاه اصفهان،پژوهشكده مديريت دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC۲۰۱۶ با رویکرد بر E-Tourism مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC۲۰۱۶ با رویکرد بر E-Tourism