دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2016 با رویکرد بر E-Tourism، فروردین ماه 95

دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2016 با رویکرد بر E-Tourism

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2016 با رویکرد بر E-Tourism

دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2016 با رویکرد بر E-Tourism در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ توسط پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2016 با رویکرد بر E-Tourism مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

Topics:
e-Commerce Strategy & Implementation
e-Customs
e-Trust
e-Commerce and WTO in Developing Countries
Dry port and e-commerce
e-Security
e-Banking
e-Insurance
e-Government
e-Municipality
e-Credit
e-Capital Market
e-Tourism
e-Business
e-Tracking
e-Learning
e-Health
Health Tourism
e-crime and crime prevention
e-mobility
e-commerce education
Game theory
e-contracts
e-learning in tourism
e-library
IPv6 and related issues
Challenges in laws and needs for future regulation in e-commerce and e-banking
 

 مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2016 با رویکرد بر E-Tourism