نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی، فروردین ماه ۱۳۹۴

نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی

9th International Conference on e-Commerce with focus on E-Business

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی

نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ توسط دانشگاه اصفهان،پژوهشكده مديريت دانشگاه اصفهان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی