هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی

8th International Conference on e-Commerce with focus on E-Trust

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی

هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه اصفهان،دانشگاه اصفهان گروه پژوهشي ITM در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی