پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه، فروردین ماه ۱۳۸۹

پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه

5th international conference on e-commerce in developing countries with focus on export

پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۹ توسط ، در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه