سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت، بهمن ماه ۱۳۹۶

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

The 3st International Conference on the New Horizons in the Humanities & Management

پوستر سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت