اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی

اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی

The 1st International Conference on the New Horizons in the Humanities

پوستر اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی

اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن افق نوین علم و فناوری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
-افق های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
-افق های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
-افق های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی 
-افق های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
-افق های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی
-افق های نوین در حوزه طبیعت و گردشگری
-افق های نوین در حوزه تاریخ  و تمدن
-افق های نوین در حوزه علوم اقتصادی 
-افق های نوین در حوزه علوم مدیریت 
-افق های نوین در حوزه علوم حسابداری
-افق های نوین در حوزه علوم تربیتی  
- افق های نوین در حوزه روانشناسی
-افق های نوین در حوزه فرهنگ و هنر 
-افق های نوین در حوزه علم و فناورری

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی