اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی

The 1st International Conference on the New Horizons in the Humanities

پوستر اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی

اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی