دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت، آذر ماه ۱۳۹۶

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

The 2st International Conference on the New Horizons in the Humanities & Management

پوستر دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت