سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ماه 96

سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

3rd National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

پوستر سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ مراجعه فرمایید.


دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، سومین کنفرانس ملی  محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ (DCBDP) را با هدف رشد و توسعه  فناوری های نوین علوم کامپیوتری در دو بخش مقالات عادی و پوستری برگزار می‌کند. هدف کنفرانس ارائه دستاوردهای علمی و کاربردی در زمینه فناوری های مذکور با رویکردی سودمند برای جامعه علمی و صنعتی کشور می باشد. کنفرانس در تاریخ 26 اردیبهشت 1396 در تبریز برگزار خواهد شد.

 

 
اهداف و موضوعات کنفرانس
 
موضوعات عمومی و فراگیر کنفرانس عبارتند از:
-مهندسی کامپیوتر
-فناوری اطلاعات و ارتباطات
-سیستم های هوشمند و محاسبات نرم
-شبکه های کامپیوتری و سیستم های دیجیتال
 
موضوعات و محورهای تخصصی کنفرانس عبارتند از:
 
سیستمهای توزیع شده و محاسبات
Distributed systems and computing
معماریها و الگوریتمها در سیستمهای توزیع شده و موازی
Parallel and distributed system architectures and algorithms
سیستم عاملها، کمپایلرها و زبانهای برنامه سازی در سیستمهای توزیع شده
Distributed operating systems, Languages and compilers
تکنولوژیهای نرم افزاری سیستمهای توزیع شده و موازی
Parallel and distributed software technologies
رایانش ابری و رایانش گرید (مشبک یا توری)
Cloud computing & Grid computing
رایانش همگانی و رایانش خوشه ای
Utility computing & Cluster computing
محاسبات فراگیر
Pervasive computing
زمینه های بیوانفورماتیک و بیوکامپیوتینگ
Bioinformatics and Biocomputing
وب 2 و رایانش اینترنتی
Web.2 and Internet computing
مجازی سازی و ماشینهای مجازی
Virtualization and Virtual Machines
محاسبات سبز: سیستمهای HPC با مصرف انژی کارا
Green Computing: Energy Efficient HPC Systems
شبکه های بی سیم سنسوری و اقتضایی
Ad-hoc and Wireless Sensor Networks
محاسبات علمی با مقیاس بزرگ (در علوم زیستی، شیمی، فیزیک، کشاورزی، محیط و ...)
Large Scale Scientific Computing (Biological, Chemical, Physical, Environmental, Agriculture, etc.)
معماریها و الگوریتمهای الهام گرفته از طبیعت
Natural Inspired distributed architecture and algorithms
کاربردهای مختلف سیستمهای توزیعی در حوزه ICT
Distributed applications ICTs: trade, medicine, industry, the Internet, etc...
سیستمهای چندعاملی و کاربردها
Multi-agent Systems and Applications
حل مسئله توزیع شده
Distributed problem solving
هوش مصنوعی توزیع شده
Distributed artificial intelligence
پردازش داده های بزرگ
Big Data Processing
الگوریتمها و مدلسازی داده های بزرگ
Big Data Models and Algorithms
معماری داده های بزرگ
Big Data Architectures
مدیریت داده های بزرگ
Big Data Management
کاوش و جستجوی داده های بزرگ
Big Data Search and Mining
بازنمایی و مدیریت دانش
Distributed Knowledge Management and Representation
محرمانگی، یکپارچگی، و حفاظت داده های بزرگ
Big Data Protection, Integrity and Privacy
کاربردهای امنیتی داده های بزرگ
Security Applications of Big Data
داده های بزرگ از شبکه ای پیچیده و اجتماعی
Big Data from Social and Complex Networks
داده های بزرگ برای موسسات، دولت و جامعه
Big Data for Enterprise, Government and Society
تحلیل شبکه های بزرگ و پیچیده
Complex & Large-network Analysis
پایگاه داده های توزیعی: تئوریها و کاربردها
Distributed Database: Theory and applications
داده کاوی : الگوریتمهای توزیع شده و موازی
Data mining
یادگیری ماشین، سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، و هوش تجاری
Machine Learning, Intelligent Information Systems, and Business Intelligence
تحلیل شبکه های اجتماعی
Social Network Analysis
تحلیل و مدلسازی شبکه های اجتماعی
Social network modeling and analysis
تشخیص اجتماعات، تحلیل و ارزیابی آنها
Community detection, analysis, and evaluation
مهاجرت بین اجتماعات
Migration between communities
تحلیل شبکه های تبهکار
Crime network analysis
تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی
Anomaly detection in social network
تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی
Sentiment analysis in social network
لینک کاوی در شبکه های اجتماعی
Link mining in social network
مدلهای داده ای برای شبکه های اجتماعی
Data models for social networks
تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی و تجارت
Impact of social network discovery on marketing and business
تاثیر شبکه های اجتماعی در سیستمهای پیشنهاد دهنده
Impact of social networks on recommender systems
الگوریتمهای گرافهای بزرگ برای تحلیل شبکه های اجتماعی
Large-scale graph algorithms for social network analysis
انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی
Information diffusion in Social networks
بصری سازی و بازنمایی شبکه های اجتماعی
Visualization and representation social networks
تاثیر جنبه های اجتماعی در شکل دهی اجتماعات شبکه های اجتماعی
Influence of cultural aspects on the formation of communities in social networks
بینایی ماشین توزیع شده
Distributed Machine vision
بینایی توزیع شده و پردازش تصویر
Distributed Vision, Image Processing
بازیابی تصویر در پایگاه داده بزرگ تصاویر
Image retrieval on large-scale image databases
بازیابی اطلاعات و تشخیص الگو
Information retrieval and Pattern Recognition
تشخیص حرکت، تحلیل، و استنتاج
Gesture recognition, analysis and synthesis
تحلیل حرکات جسم و استنتاج
Body motion analysis and synthesis
تشخیص عمل
Action recognition
تحلیل حالت چهره و استنتاج
Facial expression analysis and synthesis
فاکتورهای انسانی و تعاملات انسان و ماشین
Human Factors and Human Machine Interaction
تحلیل تصاویر در مقیاس وب
Web-scale Image analyzing
تشخیص صورت، تحلیل، و استنتاج
Face recognition, analysis and synthesis

 مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ