سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

3rd National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

پوستر سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ