پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، اسفند ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

5th International Conference on Software Computing

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ توسط دانشگاه گیلان، در شهر رودسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم