نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم، آبان ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم

1st National Conference on Soft Computing

پوستر نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم

نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه گیلان،دانشگاه گيلان دانشكده فني و مهندسي شرق گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم