چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، دی ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

Fourth International Conference on Soft Computing

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۰ توسط دانشگاه گیلان، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم