سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، آبان ماه ۸

سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

3rd International Conference on Soft Computing

پوستر سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم مراجعه فرمایید.


سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم