دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم، آذر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم

2rd International Conference on Soft Computing

پوستر دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه گيلان در شهر رودسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم