هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق، خرداد ماه ۱۳۸۷

هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

07th Conference on Quality and Productivity in Electric Industry

هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ توسط ،شركت متن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق