سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق، خرداد ماه ۱۳۸۱

سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

03rd Conference on Quality and Productivity in Electric Industry

سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۱ توسط ،شركت متن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق