ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق، خرداد ماه ۱۳۸۴

ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

th Conference on Quality and Productivity in Electric Industry

ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۴ توسط پژوهشگاه نیرو، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق