دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق، خرداد ماه ۱۳۸۰

دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

02nd Conference on Quality and Productivity in Electric Industry

دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۰ توسط ،شركت متن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق