اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق، تیر ماه ۱۳۷۹

اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

01st Conference on Quality and Productivity in Electric Industry

اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۷۹ توسط ،شركت متن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق