ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

th Conference on Quality and Productivity in Electric Industry

ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۴ تا ۱ تیر ۱۳۸۴ توسط شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق