پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

05th Conference on Quality and Productivity in Electric Industry

پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۳ تا ۲۷ خرداد ۱۳۸۳ توسط شرکت متن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق