سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

03rd Conference on Quality and Productivity in Electric Industry

سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۱ تا ۲۹ خرداد ۱۳۸۱ توسط شرکت متن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق