پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، اسفند ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی

5th International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،شبكه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی