چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی

Fourth International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،شبكه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی