کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، بهمن ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی

پوستر کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور خراسان رضوي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی