سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، شهریور ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی

3rd International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی

سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،شبكه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی