ششمین همایش ملی مراقبت و درمان، خرداد ماه ۱۴۰۲

ششمین همایش ملی مراقبت و درمان

6th national congress on care and treatment

پوستر ششمین همایش ملی مراقبت و درمان

ششمین همایش ملی مراقبت و درمان در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی مراقبت و درمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی مراقبت و درمان