سومین همایش ملی مراقبت و درمان، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی مراقبت و درمان

the 3nd national coferences of medical and cure

پوستر سومین همایش ملی مراقبت و درمان

سومین همایش ملی مراقبت و درمان در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مراقبت و درمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مراقبت و درمان