پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان

Fifth National Conference on Care and Treatment

پوستر پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان

پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان