دومین همایش ملی مراقبت و درمان، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی مراقبت و درمان

the 2nd national coferences of medical and cure

پوستر دومین همایش ملی مراقبت و درمان

دومین همایش ملی مراقبت و درمان در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مراقبت و درمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مراقبت و درمان