اولین همایش ملی مراقبت و درمان، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی مراقبت و درمان

First National Conference on Care and Treatment

پوستر اولین همایش ملی مراقبت و درمان

اولین همایش ملی مراقبت و درمان در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مراقبت و درمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مراقبت و درمان