هشتمین کنفرانس انرژی پاک، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس انرژی پاک

8th Clean Energy Conference

پوستر هشتمین کنفرانس انرژی پاک

هشتمین کنفرانس انرژی پاک در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس انرژی پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس انرژی پاک