دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک، تیر ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

2nd Annual International Clean Energy Conference

پوستر دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱ توسط ،مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک