اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک، اسفند ماه ۱۳۸۹

اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

1st Annual International Clean Energy Conference

پوستر اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک