ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک، اسفند ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک

6th Annual Clean Energy Conference

پوستر ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک

ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شیراز،دانشگاه شيراز - دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک