چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، تیر ماه ۱۳۹۳

چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک

4th Annual International Clean Energy Conference

پوستر چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک

چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک