اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

1st Annual International Clean Energy Conference

پوستر اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۹ تا ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

مقدمه
بشر در چند دهه اخیر متوجه نیاز به توسعه منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی گشته است. بدین منظور هدف او کاهش شدت استفاده از انرژی همگام با توسعه منابع انرژی پاک بوده  و امید بر این است که بتواند وابستگی اش را به سوخت های فسیلی قبل از  اتمام کامل این منابع از بین ببرد مهمترین عوامل ترغیب در این راستا، نه تنها از بین رفتن کامل منابع فسیلی بوده بلکه اثرات سوء زیست محیطی ناشی از کلیه مراحل تولید، توزیع و مصرف این سوخت نیز می باشد و از این روی است که ویژگی پاک برای انرژی مطرح می گردد.

روشن است که بهره برداری از انرژی بدون اثرات سوء زیست محیطی امکان پذیر نبوده و الزاماً واژه (پاک) با قیدی سبکتر برای حرکت هایی است که منجر به کاهش این اثرات گردند.

هدف این کنفرانس سالانه گردآوری و ارائه آخرین تحولات در تکنولوژی های فرآوری، تولید و ذخیره انرژی پاک بوده و به طور خاص، شامل مباحث مربوط به توزیع و بهینه سازی مصرف برق نیز می باشد. برگزاری کارگاه های آموزشی برای معرفی آخرین ابداعات و تحولات در ابزارهای تحقیقاتی و تکنولوژی روز همراه با مسائل اقتصادی و سیاسی در به کارگیری انرژی پاک از جمله برنامه هایی است که طی برگزاری این کنفرانس به انجام خواهند رسید.

محورهای همایش
فرآوری از منابع و تولید پاک انرژی
خورشید
باد
امواج دریا
جزر و مد
گرمای زمین
تولیدات پراکنده
ذخیره سازی انرژی
پیل سوختی
زیست توده
برقآبی
ترافیک
منابع مرکب
بازیافت
توزیع و مصرف پاک انرژی
ریز شبکه
شبکه های هوشمند
سیستم های انرژی کارآمد
سوخت پاک
ساختمان های انرژی کارآمد
ساختمانهای هوشمند
کاهش اثرات منفی بر محیط زیست
تجهیزات و مواد آلاینده مورد استفاده در صنعت برق
آلودگی نوریمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک