هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، خرداد ماه ۱۳۹۸

هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

Eighth International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Economics Development

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،موسسه آموزشي مديران خبره نارون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری