ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری، خرداد ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری

The Sixth International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Economy Development

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری

ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزشي مديران خبره نارون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری