اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

International Conference on Civil, Architecture and Development of Urban Economics

پوستر اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری